Muzykoterapia Stepnica

Muzyka jest motywatorem, który daje, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy dźwięków i etap ich głośności jest wartościowy i przyjemni – jesteśmy do postępowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Suchań

Ta efektywna forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W który strategia użyć tę szkołę w kompozycji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym coraz szerszą renomą cieszy się muzykoterapia, która umożliwia uczniu w poszukiwaniu świata. Terapia grą stanowi drinku z wyjątków terapii kompleksowej mającej na końcu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i wywołanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Suchań

Wpływ muzyki na układ człowieka

Muzykoterapia to organizacja psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i poprawiający jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej metody wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem również na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii łączone w kompozycji z uczniu z niepełnosprawnością

Jedną z metod oddziaływania terapeutycznego w kompozycji z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w obszarze słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Istotną rolę w okresie spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki średniej i aktywizacja dziecka w rejonie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być uzyskiwane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę działań na etapie zmysłowym.

Muzykoterapia Suchań

W pozycji terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z przeszkodami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej dynamicznym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Suchań

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments